Česká republika v srdci Evropy má obrovské bohatství, které může nabídnout. Nejenom slavné a známé památky, ale místa a příběhy lidí, které jsou už dávno zapomenuté, nebo se zrovna netěší zájmu médií. Znát svoji vlast, dokázat si ji představit v kontextu Evropy, uvědomit si vlastní historii – to je cílem všech našich tematických zájezdů. Protože z historie se můžeme poučit, může být nadějí i varováním. Pouze kulturní člověk dokáže přijmout a pochopit rozdíly mezi národnostmi, náboženstvím, myšlením jiné kultury, barvou pleti. Jenom vědění a vlastní zkušenost nám dávají nadhled.

Každý Čech by měl být pyšný na historický odkaz naší země, pyšný na naše předky, na jejich odvahu, vkus, prozíravost. A je jedno, jestli mluvíme o románských stavbách nebo moderní architektuře. V rámci našich výletů chceme odkrýt nejen nemovité památky, ale i příběhy lidí, kteří za nimi stáli. V dobrém i ve zlém, protože i negativní věci a nálady jsou součástí historického odkazu.

Výlety jsou koncipovány tak, aby byly maximálně tematické, pro lepší orientaci jsou rozděleny do různých cyklů. Jsou primárně určeny pro dospělé. Specializované výlety pro děti a jejich doprovod jako doplněk k učivu dějepisu připravujeme do budoucna.

Přáli bychom si, abyste po absolvování výletu měli pocit, že o daném tématu víte úplně všechno. Jak řekla jedna klientka po cestě do Zlína : „Já jsem měla pocit, jako kdyby ten Baťa byl celý den vedle mne“.

To je největší odměna pro náš projekt.